Språk/Language

Nu kan din förening söka medel för att utveckla landsbygden

Som en del i Finspångs kommuns tillväxtsatsning att bli fler invånare, har kommunen avsatt tre miljoner kronor i en pott för landsbygdsutveckling. Medlen är sökbara för ideella föreningar verksamma utanför tätorten Finspång. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur din förening ansöker.

Barn som leker tillsammans bland höstlov.

Syftet med medlen är att främja utvecklingen och besöksnäringen på landsbygden och få människor – både finspångsbor och bosatta utanför Finspång – att upptäcka Finspångsbygden. Detta genom att anordna aktiviteter och arrangemang som lyfter fram och visar upp lokala miljöer och deras attraktivitet.

Målgrupperna för arrangemang och aktiviteter ska i första hand vara barn, ungdomar och äldre – även om andra åldersgrupper naturligtvis kan och får omfattas. Pengar kan sökas för såväl aktiviteter och arrangemang som för investeringar. Endast ideella föreningar verksamma utanför tätorten Finspång kan beviljas medel.

Maxbelopp att söka är 250 000 kronor per förening (det går bra att ansöka om ett lägre belopp också). Observera att beviljade medel kan återkrävas om projektet inte genomförs enligt vad som beskrivs i ansökan.

Ansök senast 1 december

Ansökan ska vara Finspångs kommun tillhanda senast 1 december 2021 på något av följande sätt:

  • via formuläret nedan, eller
  • via e-post till kommun@finspang.se , eller
  • per post (poststämpelns datum gäller) till adressen:
    Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13–15, 612 80 Finspång.
    Märk kuvertet med "Landsbygdsmedel 2021".

Om du skickar in din förenings ansökan via e-post eller post, se till att du bifogar samma information som efterfrågas i formuläret nedan. Välkommen med er ansökan!

Formulär för ansökan

Kontaktuppgifter till dig som ansöker
Information om projektet

Till vad ska pengarna ni ansöker om användas? Aktivitet, arrangemang, investering (kan vara flera)


Beskriv hur er ansökan stämmer med informationen om medlen. Vilken är målgruppen? Hur många beräknar ni berörs?
Tidpunkt och deltagareKostnader
Fyll i budgeterade kostnader såsom till exempel byggkostnader, arrangemangskostnader, transport, lönekostnader eller andra arvoden.


Kontakt

Mats Johansson
Koordinator
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd/1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång