Språk/Language

Nu startar vaccinationer mot covid-19

Idag inleds vaccinationen mot covid-19 i Finspångs kommun och om­gående erbjuds vaccinering till äldre personer på särskilda boenden.

En hand med plasthandske håller en glasflaska med vaccin mot covid-19. Vaccine COVID-19 (Coronavirus) glass bottle in medical doctor hand

Region Östergötland startade vaccinationen 27 december till äldre personer på särskilda boenden i kommunerna Linköping, Norrköping och Mjölby. Målet är att alla invånare som är över 18 år i Östergötland ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021.

Vaccinet kommer att fördelas över länet i den takt som leveranserna kommer. Äldre personer på särskilda boenden vaccineras först. Personer med hemtjänst och personer som får vård och omsorg i hemmet kommer också att prioriteras till de tidiga vaccinationerna.

–Vi står redo och jag är mycket glad att vi i Finspång nu startar vaccineringen. Det är ett vaccin som är efterlängtat av många då det här året har inneburit stor oro och belastning för både medborgare och medarbetare. Pandemin är inte över, däremot så gör vaccineringen att vi kan bromsa pandemin och se början på slutet, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef, Finspångs kommun.

Regionen väntas kunna vaccinera cirka 2 000 personer varje vecka till att börja med.

–Målet är att kunna slutföra vaccinationsinsatsen innan sommaren, men det beror på i vilken takt leveranserna kommer. Runt 370 000 invånare i Östergötland kommer att erbjudas vaccin mot covid-19, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledning.

Du kan inte ringa för att få mer information

Det går inte att ringa för att få information om när vaccinering inom särskilda boenden, hemtjänst eller hemsjukvård sker. Personer på särskilda boende och inom hemtjänst och hemsjukvård får information när vaccin kommer att erbjudas.

Just nu pågår vaccinering mot covid-19 i de högst prioriterade grupperna, de äldre och sköra på särskilda boenden för äldre. Vaccinering i de första grupperna beräknas pågå större delen av januari beroende på leveranserna av vaccin. Därefter påbörjas fas 2.

Just nu kan du inte boka tid

Det går ännu inte att boka tid för vaccination, varken för allmänheten, personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden som ska vaccineras i de senare faserna. De personer och den personal som får erbjudande om vaccination kommer få information om detta.

Läs mer på 1177.se

På 1177.se finns information om vilka personer som erbjuds vaccination först. Där kommer det också, när det är dags, att publiceras information till dig som invånare om när du kan bli erbjuden vaccin, hur du kan boka tid och hur du ska få din vaccination.

Kontakt

Mårten Davidsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG