Språk/Language

Ny tobakslag: utökat rökförbud från 1 juli

Tobakslagen börja gälla måndag 1 juli 2019 och innebär en del förändringar, både för dig som röker och för dig som säljer tobak eller har en restaurang.

Kvinna tackar nej till cigaretter genom att hålla upp handen.

Den nya lagen medför utökade rökfria utomhusmiljöer, det kommer bland annat inte längre vara tillåtet att röka på uteserveringar, hållplatser och lekplatser. Den 1 juli införs också tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Även du som redan i dag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen.

Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror utan även tobaksrelaterade produkter, exempelvis e-cigaretter, örtprodukter eller andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Från och med 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på:

  • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, såsom biljettområden och gångbanor.
  • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
  • Inhägnande platser/arenor utomhus, till exempel idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Tillstånd för att sälja tobaksvaror

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Även du som redan i dag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång