Språk/Language

Nytt tillfälligt korttidsboende förbereds

Finspångs kommun planerar och förbereder för ett korttidsboende med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Finspångs kommuns planering och förberedelser är i full gång för att kunna öppna ett tillfälligt korttidsboende för brukare framförallt med hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser utifrån coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Korttidsboendet med totalt tio platser kommer finnas i lokaler där Björnkullen bedrivit korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. Planeringen utgår ifrån att korttidsboendet ska kunna starta upp när behov finns.

Rekrytering pågår

- Nu behöver vi rekrytera medarbetare som känner att man kan och vill hjälpa till att bemanna korttidsboendet. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av vård och omsorg, berättar Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef.

- I första hand vänder vi oss till våra egna medarbetare, inom sektor vård och omsorg och social omsorg, som under en period kan tänka sig att byta arbetsplats. Men för hur lång tid är svårt att säga just nu, eftersom behovet beror på utvecklingen av nuvarande situation med det nya coronaviruset, säger Åsa Karlsson.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång