Språk/Language

Oljeliknande hinna på vattenytan?

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar, bland annat vid skogsmark. Detta beror vanligtvis på en ofarlig hinna av järnoxid, som bildas naturligt i mark och vatten.

Vatten med oljehinna.

En oljeliknande hinna på vattenytan har bland annat observerats vid bad- och båtplatser i sjön Bönnern. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt, medan en hinna av järnoxid är nästintill luktfri.

Om du misstänker oljeföroreningar

Om hinnan på vattenytan har en skarp och kraftig lukt kan det röra sig om ett oljeutsläpp. Även lite olja kan göra stor skada i miljön och det är därför viktigt att du informerar miljöenheten eller Räddningstjänsten vid misstanke om oljeföroreningar.

Kontakt

Chris Ericsson Modig
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bygg- och miljöenheten

0122-850 00 (växel)
chris.ericsson-modig@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång