Språk/Language

Pandemin fortsätter men kommunens krisledning avslutas

Den positiva utvecklingen av minskad smitta av covid-19 i samverkan med det stabila läget innebär att den centrala krisledningen har avslutats. Kommunens sektorer kan nu hantera smittan i det dagliga arbetet och beredskapen vid eventuell ökad smittspridning är god.

Finspångs kommuns krisledning har varit aktiverad sedan den 11 mars då de första fallen av covid-19 påträffades i länet. Under sommaren har smittan stabiliserats både nationellt, regionalt som lokalt. Det innebär inte att pandemin är över, den pågår fortfarande. Men att hantera smittan klarar vi i vardagen och därmed har den centrala krisledningen avslutats från och med den 4 september.

Då stor ovisshet fortfarande finns för coronaviruset måste fortsatt försiktighet gälla. Det innebär att vi fortsatt följer rekommendationer och riktlinjer noga i vårt vardagliga arbete.

- Vi har en god tillgång till skyddsmateriel och utrustning, och i samverkan med den förmåga och höga beredskap som nu finns för att kunna möta en eventuell ökad smittspridning kan nu krisledningen avslutas. Rutiner sitter och saker är på plats, vilket gör att läget är hanterbart och vi kan styra om och arbeta i vår ordinarie linjeorganisation, säger Johan Malmberg som har lett den centrala krisledningen sedan i mars.

Beslutet att den centrala krisledningen avslutats gäller från och med den 4 september.

Kontakt

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång