Språk/Language

Personlig lockdown för dig i Östergötlands län

Region Östergötland införde den 30 april personlig lockdown på grund av att smittspridningen av coronaviruset är hög och mycket allvarlig i Östergötland. Personlig lockdown förlängs till och med 16 maj. Från och med 17 maj gäller nationella rekommendationer igen.

Informationsbild covid-19. Orange bakgrund med en vit cirkel som innehåller bokstaven I.

Nyhet uppdaterad 12 maj 2021.

Personlig lockdown i Östergötland förlängs till och med den 16 maj. Från och med måndag 17 maj gäller nationella rekommendationer igen. Region Östergötland ser flera tecken på att initiativet med personlig lockdown har haft effekt. Läs mer i pressmeddelandet hos Region Östergötland.

Nyhet från 30 april

Det pågår just nu en omfattande och snabb spridning av covid-19 i Östergötlands län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv. Region Östergötland inför därför lokala skärpta allmänna råd från och med fredag 30 april 2021. De skärpta råden gäller i dagsläget fram till 14 maj 2021.

Följ dessa viktiga råd:

  • Träffa inga andra än dem du bor med.
  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Håll avstånd till andra – minst två meter.

Utgå från att alla du möter är smittade.

Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 . Alla måste ta ett personligt ansvar i det här läget och göra sitt yttersta. Tillsammans kan vi minska smittspridningen och förändra den allvarliga situation vi befinner oss i.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång