Språk/Language

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

Föreningar med verksamhet i Finspångs kommun kan ansöka om medel för sommarlovsaktiviteter senast 15 maj.

glassfest camp grosvad

Föreningar med verksamhet i Finspångs kommun kan ansöka om medel för sommarlovsaktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Bidrag kan tas emot från Statliga medel för sommarlovsaktiviteter. Bidraget har ett maxbelopp på 2 000 kr/dag och förening (beloppets storlek styrs av antalet deltagare).

Kritierer för ansökan om medel

För att kunna få medel till sommarlovsaktiviteter behöver aktiviteterna uppfylla vissa kriterier:

  • De ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • De ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • De ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • De ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Stöd beviljas inte till föreningar med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om den planerade verksamhetens art och omfattning i antal barn och tid samt vilka dagar/veckor som avses. Ansökan ska även innehålla beräknad kostnad, belopp som söks samt organisationens plusgiro/bankgiro.

Du skickar din ansökan till Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare, via e-post kirsi.aronsson@finspang.se

Din ansökan önskar vi senast 15 maj.

Planerade aktiviteter sommaren 2019

  • Camp Grosvad vecka 26-29
  • Hörnan On Tour vecka 27-32
  • Sportis Camp vecka 33

Kontakt

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång