Språk/Language

Stor brandrisk i Östergötland

Det är torrt i markerna och brandrisken är stor i hela Östergötlands län. Kom ihåg att du bär ansvaret om du startar en brand. Var därför mycket försiktig om du grillar eller eldar, och tänk på att använda iordningsställda grillplatser.

Viktigt att tänka på

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Med appen "Brandrisk ute" kan du enkelt få information om hur hög brandrisken är.
  • Om brandrisken är hög är det bättre att hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i naturen. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela vart branden är.
  • Fjolårets gräs brinner lätt

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut. Information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens webbplats, din kommuns webbplats och på krisinformation.se.

English: There is a high risk of wildfires in Östergötland due to current weather and draught. Everyone is responsible for ensuring a safe handling when starting a fire or a barbeque.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång