Språk/Language

Tillgänglighets­anpassad naturstig i Bönnernskogen

Den nya naturstigen mellan Sergels väg och Bönnerns bad- och grillplats är cirka 300 meter. Utmed stigen finns bänkar och bord för vila och rekreation.

Bönnernskogen Naturvärdesklass 3

Centralt i Finspång, utmed sjön Bönnern, finns ett av kommunens populära natur- och friluftsområden kallat Bönnernskogen och Bönnernbadet. Bönnerskogen är en vacker skog där Finspångs kommun nu, med hjälp av bidrag från lokala naturvårdssatsningen (LONA) och regionens natur och friluftsråd, kunnat anlägga en ny naturstig.

-Det är viktigt för oss att göra naturstigen så tillgänglig som möjligt med de medel vi har, därför har vi bland annat rustat upp och tillgängliggjort parkeringsplatserna, jämnat till gångstigen och placerat ut bänkar säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare i Finspångs kommun.

Ett annat mål, fortsätter hon, har varit att att skapa en stig som är en upplevelse för flera sinnen, och för att uppnå det har vi har fått flera bra tips från Funktionsrätt, Neuroförbundet och Länsstyrelsen. Bland annat så har vi valt att ha taktila, naturinspirerade informationsskyltar och all information som går att se, går också att lyssna på via vår audioguide.

Tillgänglighetsanpassad naturstig i Bönnernskogen. Sattes upp 2021.

Finspångs kommun har arbetat med audioguider tidigare och nu finns de de på tre olika platser: Trollkäringeskogen, Rejmyre hantverksby och i Bönnernskogen.

-Detta är något vi hoppas kunna utveckla och ha på fler platser för att skapa trevliga och informativa upplevelser för både våra invånare och turister, säger Karolina Bransell, kulturutvecklare i Finspångs kommun.

Logotyper för LONA och Region Östergötland

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång