Språk/Language

Tillsammans hjälps vi åt - ingen covid-19 i Finspångs verksamheter

Det hårda arbete som gjorts och görs av dig som medborgare och av Finspångs kommuns medarbetare, genom att följa rekommendationerna, har bidragit till att Finspångs kommun under en längre tid inte haft någon covid-19 inom vård och omsorgsverksamheterna.

Vårdare och boende gör övningar med hundar

Efter en mycket tuff och annorlunda vår kan vi glädjas över att hela vårt län just nu visar på ett stabilt läge och antalet patienter minskar inom Region Östergötland – och så även inom vård- och omsorgsverksamheterna i Finspångs kommun.

I Finspång har vi under en längre tid inte haft någon ny smitta inom vård- och omsorgsverksamheterna vilket gör att det i dagsläget inte finns någon smitta alls av covid-19. Tack för din hjälp!

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer

Nu blickar vi framåt mot en höst som fortsatt innebär en annorlunda vardag där det är ytterst viktigt att vi fortsätter att, tillsammans, jobba för en minskad smittspridning. Många rekommendationer, lagar och restriktioner gäller fortfarande - som är av största viktig att följa.

Tack för att du bidrar till en minskad smittspridning: Håll avstånd – tvätta händerna – stanna hemma om du är sjuk!

Besöksförbud gäller fortfarande

Den minskade smittspridningen innebär inte att Finspångs kommun lättar på besöksförbudet på våra särskilda boenden, detta för att fortsättningsvis skydda våra mest utsatta och riskgrupper. Att mötas utomhus är tillåtet trots besöksförbudet. Läs mer i nyheterna nedan.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG