Språk/Language

Tyck till om avfallshanteringen i Finspång!

Nu genomförs en undersökning av avfallshanteringen i Finspångs kommun. 1 juli till 29 augusti har du möjlighet att tycka till i en enkät.

Finspångs kommuns avfallsplan

Miljö- och samhällsberedningen har fått i uppdrag att bereda en ny avfallsplan för Finspångs kommun. En avfallsplan är ett av de viktigaste verktygen för att utvecklingen inom avfalls­hanteringen ska kunna drivas på och bli mer hållbar. Planen ska fastställa mål och åtgärder för vilka områden man vill fokusera på.

I avfallsplanen ska kommunen ta hänsyn till lagstiftningar inom Sverige och internationella lagstiftningar som innefattar avfallshantering i Sverige.

Föreskrifterna om kommunala avfallsplaner kräver också att kommunen låter invånare och andra intressenter tycka till och lämna synpunkter. Detta görs dels genom en medborgar­dialog för kommunens invånare och dels genom samråd och utställning efter att ett första förslag är framtaget.

Har du åsikter om avfallshanteringen i kommunen?

Nu har du möjlighet att dela dina åsikter och tankar om avfallshanteringen i Finspångs kommun med oss.

För att du ska kunna ge dina synpunkter finns det under 1 juli-29 augusti möjlighet att delta i enkäten. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara.

Relaterad information

Här kan du läsa mera om hur Finpångs kommun arbetar med avfallsfrågor

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång