Språk/Language

Välkommen till skolstart hösten 2021!

Tisdag 17 augusti öppnar Finspångs kommuns grundskolor för undervisning för en ny hösttermin. Undervisningen kommer att ske på plats i skolan efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Elever diskuterar i  klassrum

De kommunala grundskolorna har haft närundervisning i stort sett under hela pandemin, något som glädjande nog också blir fallet i början av höstterminen 2021.

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer de kommunala grundskolorna börja höstterminen på plats i skolan.

– Myndigheternas besked uppskattas då skolan är en viktig plats för våra barn och ungdomar. Dels för att ge eleverna den utbildning de har rätt till och ett sammanhang som leder till välmående, och för att alla vårdnadshavare ska kunna gå till sina arbeten, säger utbildningschef Anders Pantzar.

Fortsatt försiktighet utifrån pandemiläget

Samtidigt är det viktigt att skolpersonal och elever fortsätter det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.

Finspångs kommun har sedan pandemins utbrott ett väl fungerande samarbete med övriga kommuner och regionens smittskyddsenhet. Varje skola gör även anpassningar för att undvika trängsel, så som varje skola gjort under hela pandemin.

Rutiner kring fritidshem och föräldramöten

Det är fortsatt viktigt att du som förälder följer skolans instruktioner vid lämning och hämtning på fritidshem och skola. Det är också viktigt att lämna in ditt barns tillsynstider i god tid så att personalen kan planera verksamheten på bästa sätt.

Föräldramöten och enskilda samtal kommer även under hösten att behöva anpassas utifrån rådande situation.

Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridning, och att man ska stanna hemma även vid milda symtom på covid-19.

När börjar skolan?

Du hittar läsårstider för de olika verksamheterna på sidan läsårstider.

Inför terminstart

Mer information

Nedan kan du hitta mer information om våra olika verksamheter inom förskola och skola. Där hittar du också kontaktuppgifter till de olika verksamheterna. Om du är ny i kommunen, kan du hitta information på sidan förskola och skola vid inflytt.

Under länken Gymnasieskola hittar du information om bland annat resebidrag, inackorderingstillägg och busskort.

Kontakt

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång