Språk/Language

Vi uppmärksammar demokratin 100 år

I år fyller den svenska demokratin 100 år och det firar Finspångs kommun under både 2021 och 2022.

Demonstration inför förbudsomröstningen 1922, någonstans vid Butbro. På ena plakatet står det, ”för mödrarnas, barnens och hemmens lycka – rösta JA”. Bilden ingår i Eric Larsons fotosamling som förvaras i kommunarkivet.

Bild: Demonstration vid Butbro inför folkomröstningen 1922 mot rusdrycker.

I år 2021, fyller den svenska demokratin 100 år. Anledningen är att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes även för kvinnor. 100-årsjubileet uppmärksammas runt om i hela Sverige och självklart även i Finspångs kommun!

Demokrativecka i maj

-På grund av coronapandemin har vi i Finspångs kommun valt att genomföra uppmärk­sammandet 2-8 maj 2022. Firandet sker i främst genom en demokrativecka där vi uppmärk­sammar demokrati i olika former, berättar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson.

Demokrativeckan i Finspångs kommun kommer att ha följande teman:

  • ungdomsdemokrati,
  • föreningsdemokrati,
  • demokrati och kultur,
  • demokratin som sker mellan valen.

Under veckan blir det bland annat utställningar, seminarier, föreläsningar och olika kultur­inslag. Kulturhuset kommer att vara basen för aktiviteterna under veckan.

50 år sedan Finspångs kommun bildades

2021 är det också 50 år sedan Finspångs kommun bildades genom en sammanslagning av de tidigare landskommuner Hävla och Hällestad samt Finspångs köping.

Samma år stod också det nya gemensamma kommunhuset färdigt. Detta kan du läsa mer om på här på finspang.se och här kommer även programmet för demokrativeckan att uppdateras löpande.

Kontakt

Robin Levander
Verksamhetsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mats Johansson
Koordinator
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång