Språk/Language

Boenden

I Finspångs kommun finns särskilda boenden och korttidsboenden. Det finns också särskilda enheter för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende

Med särskilt boende avses en bostad vid en enhet där det finns personal dygnet runt. På enheterna finns även gemensamma utrymmen som kök och dagrum.

Korttidsboende

På ett korttidsboende ges möjlighet till återhämtning eller rehabilitering. Korttidsboende kan också bli aktuellt för att avlösa anhörigvårdare samt för att utreda om behov av särskilt boende föreligger. 

Äldreguiden - en möjlighet att jämföra äldreomsorgen

Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats är öppen för alla som vill jämföra äldreboenden i hela landet eller vården och omsorgen i enskilda kommuner. Finspångs kommuns sex äldreboenden finns med i guiden.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om boende kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan. Biståndshandläggarna har ett gemensamt telefonnummer och telefontider när du kan ringa. Se kontaktinformation till höger på sidan.

Läs mer om våra särskilda boenden

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång