Språk/Language

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som är folkbokförd i Finspångs kommun och som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst sex månader.

Finspångs kommun erbjuder olika former av färdtjänst:

  • Kommunal färdtjänst
  • Länsfärdtjänst
  • Riksfärdtjänst

Färdtjänst i Finspångs kommun

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänsten utför persontransporter med taxibilar och rullstolstaxi. Dessutom finns Servicelinjen.

Resorna samordnas vilket innebär att fordonet inte alltid åker den kortaste vägen utan stannar för att ta upp och släppa av andra resenärer.

Länsfärdtjänst

Beställ länsfärdtjänst på telefon 0771-71 10 20 minst två timmar innan avresa. Resandet är linjelagt och sker enligt fastställd tidtabell. Byte av fordon förekommer.

Riksfärdtjänst

Vill du resa till en kommun utanför Östergötland, kontakta färdtjänsthandläggaren. Tänk på att göra din ansökan i god tid. Vi behöver ha din ansökan senast tre veckor innan du ska ut och resa. Vid storhelger (påsk, pingst, midsommar, jul och nyår) gäller särskilda bestämmelser för ansökningstid. Datum för sista ansökningsdag annonseras i Fokus Finspång och på webbplatsen.

Sjukresor

Planerade sjukresor beställer du senast dagen innan:

Inom kommunen: Traditionell färdtjänst, telefon 0122-852 00, kl. 8-16.
Till andra kommuner: Telefon 0771-71 10 20 senast två timmar innan.

Akuta resor kan du beställa alla dagar dygnet runt.
Mer upplysningar kan du få av landstingets sjukresekontor, telefon 010-105 96 45.

Kontakt

Jarmo Sirén
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid tisdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Beställ servicelinjen

0771-71 10 20

Måndag–fredag
Linje 188: kl. 8.00–15.15
Linje 189: kl. 8.00–16.00
Lördag–söndag
Linje 189: kl. 9.00–16.00

Beställ färdtjänstresa
Beställningscentralen, Finspångs kommun

0122-852 00