Språk/Language

Finspångs kommuns korttidsavdelning

På Finspångs kommuns korttidsavdelning finns 12 korttidsplatser belägna i Vårdcentrum Finspång. Här är fokus på rehabilitering och återhämtning för att kunna återgå till hemmet efter en sjukhusvistelse.

Vårdare håller i gymnastikredskap

Din vistelse på Finspångs kommuns korttidsavdelning

En biståndsbedömare beviljar dig en plats på Finspångs kommuns korttidsavdelning om behov finns efter du ansökt om det, det sker i regel efter en sjukhusvistelse. Du kommer då få en individuell bedömning av arbetsterapeut / fysioterapeut för att lägga upp en plan för rehabilitering under din vistelse. En genomförandeplan vad gäller dina omvårdnadsbehov upprättas av din kontaktman.

Sjuksköterska finns tillgänglig under dagtid och kan påkallas av omvårdnadspersonal dygnet runt. Läkare kommer regelbundet och kontakt med läkare sker via sjuksköterska.

Inom två veckor följer biståndsbedömaren upp ditt beslut om korttidsboende vilket sker i nära dialog med samtliga professioner.

Kontakt

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hårstorpsgårdens vårdboende

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG

Eva Jägerhed
Administratör
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hårstorpsgårdens vårdboende

0122-852 49
eva.jagerhed@finspang.se

Finspångs kommuns korttidsavdelning

Besöksadress:

Brinells väg 9
612 30 Finspång

0122-851 67

Sjuksköterska
070-271 26 70