Finspångs kommun

Språk/Language

Hemgångsteamet

Hemgångsteamets syfte är att skapa trygghet för personer som varit inlagda på sjukhus och som därefter ska hem till sitt ordinära boende.

Vad gör Hemgångsteamet?

Hemgångsteamet jobbar för att säkra en trygg hemgång för personer som varit inlagda på sjukhus och som ska hem till ordinärt boende. Biståndsbedömare fattar ett generellt beslut om trygg hemgång. Utifrån beslutet utför Hemgångsteamet insatser utifrån brukarens behov i hemmet. I nära samarbete med andra professioner skapar teamet trygghet för brukaren och färdigställer relevanta arbetsuppgifter under en begränsad period inför överrapportering till ordinarie hemtjänstgrupp.

Kontakt

Hemgångsteamet
Hemtjänstpersonal

1:an 076-698 20 68, 2:an 076-698 20 55

7-16 samtliga dagar

Brinells väg 9, 612 30 Finspång

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hemgångsteamet

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG