Språk/Language

Berggården

Lättnader i besöksförbudet

Finspångs kommuns äldreboenden ställer i ordning särskilda besöksplatser utomhus så att närstående kan träffas från och med måndag 22 juni.

Läs mer i nyheterna nedan.

På Berggården i Rejmyre finns 44 lägenheter, varav 31 är särskilt boende permanentplatser och 13 är korttidsboende. Av korttidsplatserna är tio demensplatser. För att få en plats hos oss krävs ett biståndsbeslut från en av våra biståndshandläggare.

Berggården i Rejmyre.

Lägenheterna

Lägenheterna är möblerade med säng. Allt annat behöver du ta med dig. Det finns tillgång till ett litet pentry och kylskåp i varje lägenhet. Hemförsäkring tecknar du själv. TV-licens ingår i hyran. Ett hyreskontrakt tecknas med enheten vid inflyttning.

Gemensamma utrymmen

Gemensam TV finns i anslutning till avdelningens kök och dagrum.

Trygghetslarm

Varje lägenhet är utrustad med ett trygghetslarm. Du bär på dig en larmklocka dygnet runt. När du trycker på knappen kommer du i kontakt med omvårdnadspersonal.

Omvårdnadspersonal

Det finns omvårdnadspersonal till din hjälp dygnet runt. Alla som vistas på Berggården har en kontaktman. Omvårdnadspersonalen utför den omvårdnad och träning som ni kommit överens om. Sjukvårdande insatser ordineras av sjuksköterska eller läkare. Det finns även tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Sjuksköterska och läkare

Sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag under dagtid. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull som personalen kan kalla på. Läkare kommer regelbundet. Kontakt sker via sjuksköterska.

Kontakt

Tåwe Henriksson
Enhetschef Berggården
Sektor vård och omsorg

0122-858 39
tawe.henriksson@finspang.se

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Magdalena Nyberg
Avgiftshandläggare
Berggården och Skedevi hemtjänst

0122-858 37
magdalena.nyberg@finspang.se

Eva-Lotta Thiderman
Samordnare
Berggården/Skedevi hemtjänst

0122-858 49
eva-lotta.thiderman@finspang.se

06.30-15.00

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Johanna Klang
Samordnare
Berggården/Skedevi hemtjänst

0122-858 49
johanna.klang@finspang.se

06.30-15.00

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Berggården

Besöksadress:
Tvartorpsvägen 2
612 71 Rejmyre

Gläntan, Avd 1
0122-858 40

Smedjan, Avd 2
0122-858 41

Kristallen, Avd 3
0122-858 42

Rubinen, Avd 4
0122-858 43

Rosenhyttan
0122-858 45

Sjuksköterska
070-560 16 69

Arbetsterapeut, fysioterapeut
0122-850 38