Språk/Language

Hällestadgården

Hällestadgården är beläget i Hällestad kyrkby cirka 14 km från Finspångs tätort. Boendet består av 35 lägenheter varav 7 lägenheter är avsedda för personer med demensdiagnos. Vissa lägenheter nyttjas som växelvård.

Vårdare och boende håller händer

Lägenheterna

Lägenheterna är möblerade med säng. Allt annat får man ta med sig. Det finns tillgång till ett litet pentry och kylskåp i varje lägenhet. Hemförsäkring tecknar man själv. TV-licens ingår i hyran. Du tecknar ett hyreskontrakt med enheten vid inflyttning.

Gemensamma utrymmen

Matsalen är öppen för allmänheten mellan klockan 12.30-13.30. Vid fler än fyra gäster bör man anmäla sig till köket. Boende på Hällestadgården kan använda matsalen och terapiköket vid högtidsdagar. Det finns möjlighet att beställa från köket. Lokalen bokas via personalen.

Trygghetslarm

Varje lägenhet är utrustad med ett trygghetslarm. Du bär på dig en larmklocka dygnet runt. När du trycker på knappen kommer du i kontakt med omvårdnadspersonal.

Omvårdnadspersonal

Det finns utbildad omvårdnadspersonal till din hjälp dygnet runt. Alla som vistas på Hällestadgården har en kontaktman. Omvårdnadspersonalen utför den omvårdnad och träning som ni kommit överens om. Sjukvårdande insatser ordineras av sjuksköterska eller läkare. Det finns även tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Sjuksköterska och läkare

Sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag under dagtid. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull som omvårdnadspersonalen kan kalla på. Läkare kommer regelbundet. Kontakt sker via sjuksköterska.

Kontakt

Pia Asplind
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
pia.asplind@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad

Caroline Turesson
Administratör
Hällestadgården

0122-858 58
caroline.turesson@finspang.se

Hällestadgården
Besöksadress:
Örebrovägen 259
612 75 Hällestad

Omvårdnadspersonal
0122-858 56

Åstugan
0122-858 62

Köket
0122-858 59

Sjuksköterska
070- 211 24 53

Arbetsterapeut / Fysioterapeut
0122-850 38