Språk/Language

Hårstorpsgården

Hårstorpsgården ligger på Hårstorpsvägen och är ett vårdboende bestående av 24 lägenheter. Samtliga lägenheter är vårdboendeplatser vilka är fördelade på två våningar. Alla platser är biståndsbedömda.

Vårdare håller i gymnastikredskap

Lägenheterna

Lägenheten är utrustad med taklift, stort badrum, trygghetslarm samt en höj- och sänkbar säng. De flesta lägenheterna har balkong. Lägenheten möbleras för övrigt med egna möbler. Det finns ett litet pentry och kylskåp i varje lägenhet.

Gemensamma utrymmen

Gemensam TV och samvarodel finns på varje avdelning. Vissa dagar i veckan ordnar personalen aktiviteter, till exempel bingo och allsång. Det finns även en samlingssal där det några gånger per termin är underhållning.

Trygghetslarm

Varje lägenhet är utrustad med ett trygghetslarm. Du bär på dig en larmklocka dygnet runt. När du trycker på knappen kommer du i kontakt med omvårdnadspersonal.

Omvårdnadspersonal

Det finns utbildad personal till din hjälp dygnet runt. Alla som vistas på Hårstorpsgården har en kontaktman. Personalen utför den omvårdnad och träning som ni kommit överens om. Sjukvårdande insatser ordineras av sjuksköterska eller läkare. Det finns även tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Sjuksköterska och läkare

Sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag under dagtid. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull som personalen kan kalla på. Läkare kommer regelbundet. Kontakt sker via sjuksköterska.

Kontakt

Besöksadress
Hårstorpsvägen 13, 612 45 Finspång

Våning 2
0122-854 49

Sjuksköterska
070-668 05 61

Arbetsterapeut, Fysioterapeut
0122-850 38

Eva Jägerhed
Administratör
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hårstorpsgårdens vårdboende

0122-852 49
eva.jagerhed@finspang.se

Tommy Larsson
Vik. enhetschef
Sektor vård och omsorg

079-062 28 77
tommy.larsson@finspang.se

Hårstorpsvägen 13, 612 65 Finspång