Språk/Language

Föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför behöver vi ta reda på vilka föräldrarna är till alla barn som föds i kommunen. Det handlar bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung och om rätt till försörjning och arv.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst som skatteverket tillhandahåller.

Föräldrar som inte är gifta med varandra, är myndiga och folkbokförda i Sverige kan under 14 dagar efter barnets födelse bekräfta sitt föräldraskap digitalt. I samband med den digitala bekräftelsen kan ni som föräldrar göra en anmälan om gemensam vårdnad för barnet.

Om föräldraskapet inte bekräftas digitalt inom 14 dagar blir du kallad till familjerätten.

Du kan fortfarande göra en bekräftelse genom ett besök på familjerätten om du föredrar det. Kontakta oss då för mer information.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång