Språk/Language

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan ta kontakt med behandlingsteamet för att få stöd och kunskap.

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med detta.

Behandlingsteamet erbjuder stöd, enskilt eller i grupp som syftar till att ge de anhöriga, ökad kunskap om beroendesjukdomen, samt stöd i att förändra sin egen situation.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid måndag-fredag kl 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare. Öppen mottagning måndag, onsdag och fredag kl 9.00 - 10.00

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen

072-214 65 80

Öppen mottagningstid: måndag, onsdag och fredag kl. 08.30–10.30. Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vårdcentralen Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång