Språk/Language

Drogförebyggande verksamhet för ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Du som ungdom kan vända dig direkt till oss med egna frågor eller om du är orolig för en kompis. Du som förälder kan också vända dig till oss med frågor runt din ungdom.
Exitus finns i samma lokal som Behandlingsteamet, Vallonvägen 15.

Vi erbjuder:

  • kostnadsfria drogkontroller
  • stödsamtal
  • telefonrådgivning
  • A-CRA Behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna
  • HAP Haschavvänjningsprogrammet

Vi har tystnadsplikt och all kontakt med oss är frivillig.

Vi har Drop-in måndagar kl 15 - 17 i Behandlingsteamets lokal på Vallonvägen 15.

Boka tid för drogtest

Vill du ha en bokad tid för drogtest eller mer information kring droger och alkohol så ringer du till Elisabet Arvidsson.
Kvällar och helger kan du vända dig till Beroendekliniken i Norrköping.

Kontakt

Elisabet Arvidsson
Socialsekreterare
Behandlingsteamet

0122-857 82
elisabet.arvidsson@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 80 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång