Språk/Language

Försörjningsstöd

När du inte ser någon möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning, kan du vända dig till Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten. Här kan du få hjälp med budget- och skuldrådgivning. Det går även att få rätten till ekonomiskt bistånd prövad. Vi kan ge stöd till förändring genom vår arbetsmarknadsenhet där vi bland annat erbjuder kompetenshöjande insatser.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din försörjning. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet. I första hand har du ett eget ansvar att lösa din situation. Det innebär att du måste söka de ersättningar du har rätt till. Det kan till exempel vara:

  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • bostadsbidrag
  • underhållsstöd
  • barnbidrag
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs även att man är inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Du måste även söka arbeten utanför de yrkesområden som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån. Sökta arbeten ska redovisas i samband med inskickad ansökan.

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande.

Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.

Vid sjukdom måste läkarintyg bifogas tillsammans med ansökan om bistånd.

Har du frågor om försörjningsstöd så går det bra att ringa på vår telefontid via vår växel samtliga vardagar mellan kl. 8-9.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Överklaga

Din rätt till bistånd prövas enligt Socialtjänstlagen. Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga. I ditt skriftliga beslut finns anvisningar om hur du bär dig åt. Om du vill ha hjälp med att överklaga kan du vända dig till din handläggare.

Kontakt

Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontider måndag - fredag kl. 8-9

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång