Språk/Language

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper dig som kommuninvånare i Finspång med konsumentfrågor.

Du som konsument erbjuds vägledning i samband med reklamationer och hänvisning till olika rådgivningsbyråer för experthjälp inom deras ämnesområden.

Vi utför inga medlingar mellan konsumenter och näringsidkare men vägleder båda sidor med utgångspunkt i konsumentlagstiftningen.

Webbplatser som hjälper dig vidare

Här hittar du länkar till webbplatser som kan vara en hjälp för dig som konsument:

Hallå konsument

Hallå konsument ger dig oberoende vägledning genom Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och annat som du som konsument behöver hjälp med. Tjänsten samordnas av Konsumentverket.

Konsumentverket

På Konsumentverkets webbplats kan du läsa om konsumenträtt och få svar på vanliga frågor från konsumenter. Du hittar också kontaktuppgifter för hjälp med dina klagomål, råd inför köp, eller ekonomisk rådgivning.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.


Boende

Om du har frågor kring boende ska du besöka Boverkets webbplats för att få korrekt information om frågor som rör ditt boende.


Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare och informerar om god fastighetsmäklarsed. Webbplatsen vänder sig till fastighetsmäklare och konsumenter i fastighetsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter.


Konsumenternas

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du som privatperson skaffa dig objektiv fakta och få vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Kontakt

Wiweka Howell
Konsumentvägledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 14
konsumentvagledning@finspang.se

Telefon- och besökstid: Måndagar och torsdagar kl. 13.15-16.30. Besök endast efter tidsbokning.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång