Språk/Language

Arbetsmarknads­åtgärder

Finspångs kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Därför erbjuder vi olika kompetenshöjande insatser som rehabilitering, praktik, arbetsträning och arbetsmarknads­kunskap.

Arbetsrehabilitering

På försörjnings- och arbetsmarknadsenheten finns en verksamhet som heter arbetsrehabiliteringsenheten (ARE), som ska hjälpa människor att återgå till arbetslivet.

Där får du träffa en koordinator som stödjer dig på din väg mot egen försörjning. Tillsammans gör ni en planering för din arbetsrehabilitering.

Anette Jarme
Koordinator / Arbetsledare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

070-341 37 02
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Emilia Karlsson
Koordinator/samordnare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

070-341 67 53
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Jobbmatchning och praktiksamordning

På försörjnings- och arbetsmarknadsenheten kan du träffa vår jobbmatchare och praktik­samordnare.

Vid ett möte får du hjälp och stöd i att skriva ett CV och personligt brev. Du får även vägledning i att välja rätt yrke för dig.

Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten ordnar även praktikplatser inom de kommunala verksamheterna, föreningslivet och inom det privata näringslivet.

Praktikens syfte är att stärka dig på arbetsmarknaden och öka din möjlighet att få ett arbete.

Johanna Sinanovic
Arbetsmarknadskoordinator
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-851 31, 070-572 16 32
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Kommunal praktik hos arbetsmarknadsenheten

På Finspångs kommuns försörjnings- och arbetsmarknadsenhet erbjuder vi praktik inom våra olika verksamheter:

Hantverk

Avdelningen utför arbeten som reparationer och tillverkning åt kommunens olika enheter.

Här får du delta i våra verksamheter inom snickeri, måleri och vaktmästeriarbeten.

Emil Östberg
Arbetsledare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-851 87
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Landskapsvård

Hos oss på landskapsvården kan du delta för att få en inblick i hur olika utearbeten fungerar. Arbetsuppgifterna är varierade och i hög grad säsongsbetonade. Här sker utomhusarbete året runt.

Inom avdelningen utförs i dag skogsarbeten på kommunal mark så som huggning, gallring och slyröjning. Grässkötsel på allmänna ytor, både trimning och klippning. Lövröjning, viss städning, snöskottning och sandning samt tömning av hundlatriner är andra regelbundna arbetsuppgifter.

På uppdrag utförs även viss tillsyn av busskurer och papperskorgar.

Här utförs all yttre service för hemmaboende som är beviljad av socialtjänsten.

Vi röjer även vandringsleder och utför arbete i Ölstasjöns naturreservat.

Arbetet har genom åren utvecklats till en mer kvalificerad naturvård av de kommunala markerna och vattendragen.

Christer Rosenqvist
Arbetsledare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-850 48
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Tvätteri

Finspångs kommun har ett textiltvätteri för praktik- och arbetsträning.

Arbetsuppgifterna innehåller olika förekommande moment inom tvätteriverksamhet.

Vi tvättar åt kommunens äldreboenden. Vi sköter även den biståndsbedömda tvätten för Högby, Östermalm, Betaren, Hårstorp och Dunderbacken, Hällestad samt Skedevi.

Tvätteriet är anpassat med höj- och sänkbara arbetsbord, så att du kan sitta eller stå vid arbetsmomenten.

Eleonor Djurström
Arbetsledare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-851 21, 070- 526 61 21
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Ungdomsverksamhet

På försörjnings- och arbetsmarknadsenheten finns en ungdomsverksamhet. Där får du träffa en coach och ni jobbar tillsammans med frågor som rör yrkesval, arbetsmarknad och framtid.

Målsättningen är alltid att du ska bli stärkt i tron på dina egna möjligheter, samt att kunna söka och få ett arbete. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Vi kommer att arbeta med dessa teman:

  • CV och personligt brev
  • Målsättning och motivation
  • Dolda jobb
  • Intervjuträning
  • Studieinformation
  • Studiebesök
  • Praktik. Internt/externt

Ellinor Berg
Ungdomscoach
Arbetsmarknadsenhet

070-298 69 56
ellinor.berg@finspang.se

Bergska skolan, Ekmans väg 12, 612 36 Finspång.

Relaterad information

Kontakt

Besöksadress: Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Owe Nordqvist
Enhetschef
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-853 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång