Språk/Language

Östermalms servicebostad

Servicebostaden är ett boende för personer med utvecklingsstörning och/eller autism.

I servicebostaden kan du få stöd med den personliga omvårdnaden, att kunna utföra vardagliga sysslor så som städ, tvätt och inköp. Det personliga stödet för fritids- och kultursysselsättningar samt den sociala kontakten och gemenskap med andra tillgodoses inom ramen för boendet.

Personal finns dygnet runt och arbetar för att varje brukare i boendet får ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Kontakt med boendet

Besöksadress: Östermalmsvägen 63I
612 42 Finspång

Telefon 0122-853 33

Kontakt

Benny Nilsson
Enhetschef servicebostäder/gruppbostäder
Sektor social omsorg

0122-854 24
benny.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång