Språk/Language

Lilla Opus

Vår nystartade verksamhet som fått namnet Lilla Opus. Vi kommunicerar på teckenspråk och verksamheten vänder sig till dig som har ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Gruppen utgår från kommunhuset och utför diverse serviceuppgifter till kommunen och föreningar.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Tvätt av kommunens bilar
  • Leverans av förbrukningsartiklar till våra övriga enheter
  • Hjälper Brukshundsklubben med inne- och utemiljö

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Telefon 0122-859 87

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång