Språk/Language

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslut du har fått kan du överklaga det. Tala om vilket beslut du inte är nöjd med, varför och vilken ändring du vill ha. För att överklagandet ska kunna prövas måste Finspångs kommuns myndighetskontor få det senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

Vi börjar med att ompröva vårt beslut. Om vi inte ändrar beslutet skickar vi det vidare till Förvaltningsrätten i Linköping som prövar överklagandet. Se länk till höger på sidan.

Om du behöver hjälp med att skriva överklagandet kan du vända dig till din LSS-handläggare som hjälper dig