Språk/Language

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslut du har fått kan du överklaga det. Tala om vilket beslut du inte är nöjd med, varför och vilken ändring du vill ha. För att överklagandet ska kunna prövas måste Finspångs kommuns myndighetskontor få det senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

Vi börjar med att ompröva vårt beslut. Om vi inte ändrar beslutet skickar vi det vidare till Förvaltningsrätten i Linköping som prövar överklagandet. Se länk till höger på sidan.

Om du behöver hjälp med att skriva överklagandet kan du vända dig till din LSS-handläggare som hjälper dig

Kontakt

Malin Ericsson
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 25
malin.ericsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Helen Ohlsson, timvikarie
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 37
helen.ohlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Elisabeth Fröbom
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-859 63
elisabeth.frobom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG