Språk/Language

Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att skydda befolkningens liv och hälsa, se till att samhället fungerar och att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

I dag pratar man inom krisberedskap allt mer om samhällstörningar och oönskade händelser. Det beror på att det inte behöver inträffa någon dramatisk krissituation för att de vanliga bekvämligheterna som el och vatten ska bli påverkade. En samhällsstörning kan till exempel uppstå vid ett elavbrott som varar i flera dagar eller en stor vattenläcka som gör att många hem blir utan rent vatten. Men naturligtvis kan det också handla om väderhändelser som skyfall och stormar, antagonistiska handlingar eller viktiga IT-system som går ner, till exempel banker och kassasystem.

Sveriges krisberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Alla medborgare har alltså ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om vi alla hjälps åt och ser till att vara förberedda kan samhällets resurser till en början framför allt användas för att hjälpa utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Läs mer om krisberedskap

Kontakt

Helene From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
helene.from@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång