Språk/Language

Automatlarm

Finspångs Räddningstjänst och många av kommunens verksamheter ser en stor vinning i ett nära samarbete med varandra. Därför är Räddningstjänsten Finspång anläggningskötare på många automatiska brandlarm i kommunen. Vid kontroll av automatlarmen testas alla sektioner regelbundet under ett år. Det medför att brandmännen får bättre förutsättningar att orientera sig vid händelse av larm och att man i tidigt skede kan fånga upp säkerhetsbrister i lokalerna.

Avstängning av automatlarm

Brandman genomför frånkoppling av automatlarm

Som anläggningsskötare är det även brandmännen som utför frånkopplingar av hela eller delar av brandlarmet vid exempelvis renoveringar i lokalerna. Detta sker i mån av tid och kommer inte att prioriteras före insatser eller andra verksamhetsviktiga uppdrag. För att även vi ska kunna planera och genomföra vår verksamhet så förbehåller vi oss rätten att neka en avstängning om så krävs.

Om man är orsakar ett onödigt automatlarm fakturerar vi 4500 kr till fastighetsägare.

Prislista

Frånkoppling av automatlarm

Pris

Tid

21.00-08.00

i centralorten

260 kr

8.00-21.00 vard.

520 kr

i kommunens ytterområden

520 kr

8.00-21.00 vard.


Vi uppdaterar prislistan årsvis.
Vissa automatlarm har inte funktionen att tillkopplas automatiskt. Då krävs det att anläggningsskötaren (våra brandmän) åker ut till centralapparaten och tillkopplar sektionerna igen. Detta medför en tillslagskostnad på 260 kr.

FAQ

Vad är skillnaden på onödigt automatlarm och falsklarm?

Förutsättningar för att det ska bli ett onödigt automatlarm är att brandlarmet är automatiskt kopplat på så vis att det larmar räddningstjänsten. Ett onödigt automatlarm kan exempelvis vara när damm från renovering utlöser en brandvarnare eller kanske några brända bullar vid bakning. Räddningstjänsten åker ut och konstaterar att det inte var föll inom kriterierna för att klassas som räddningstjänst. Denna sorts larm faktureras med 3800 kr i Finspångs kommun.

Falskt larm innebär att felaktigt larma för fara. Det kan exempelvis vara någon som låtsas vara i nöd i vattnet eller någon som trycker in en larmknapp på en skola. Falskt larm är ett brott enligt svensk lag som den gör sig skyldig till som lämnar oriktig uppgift att det föreligger fara för människors liv eller hälsa (eller omfattande förstörelse av egendom) och på så sätt orsakar en onödig säkerhetsåtgärd. Denna sorts brott polisanmäls. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång