Språk/Language

Öppet hus på Räddningstjänsten

En del i vår verksamhet innefattar att sprida samhällsviktig information. Genom att bjuda in till Öppet hus ser vi att vi kan förmedla säsongsviktig information till allmänheten samtidigt som det bygger broar.

Under öppet hus får du möjlighet till inblick i vår verksamhet. Kanske lyckas vi även inspirera fler att bli brandmän, jobba med säkerhet eller ingripa på annat sätt vid en olycka i framtiden.

Nästa öppet hus

Inget öppet hus är ännu planerat i dagsläget.

Brandstationens maskot, Flammy kliver ur brandbilen

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång