Språk/Language

Intern brandskydds­kontrollant

Finspångs Räddningstjänst följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna förebygga smittspridning inom verksamheten och i samhället har Finspångs Räddningstjänst valt att ställa in samtliga utbildningar fram till 7 februari.

Undantaget utbildningen Heta arbeten som kan erbjudas i digital form.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Kursen vänder sig till dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Den passar även för dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer. Brandskyddet ska bedrivas systematiskt för att få en helhetssyn. Myndigheten för samhällskydd och beredskap belyser detta i Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare kunskap så att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera det egna brandskyddet och på så sätt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Varje deltagare får kurspärm med material som gör att arbetet underlättas.

Kurslängd: kl. 8 till cirka 15.

Pris: 2 000 kr inklusive kurspärm, lunch och kaffe.

Anmäl dig till kursen

Kontakt

Mattias Ström
Insatsledare, Brandingenjör
Räddningstjänsten

0122-852 17
mattias.strom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång