Språk/Language

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som sjuksköterske- och socionomstudent är DU välkommen att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Finspång.

Sjuksköterskestudent

Finspångs kommun samarbetar med Linköpings universitets sjuksköterskeutbildning i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det innebär att du som student kan göra VFU-perioder på äldreboende samt i Hemsjukvård som ligger inom Finspångs kommungräns. Finspångs kommun erbjuder plats för verksamhetsförlagd utbildning för dig som går i termin 1, termin 3, termin 5 samt termin 6.

Vi arbetar för att ge samtliga studenter den bästa utbildningen inför framtiden. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

  • ansvar
  • serviceanda
  • utveckling

Vårt mål är att göra din VFU-period så lärorik som möjligt!

Kontakt

Hanna Gustafsson
Sjuksköterska / Huvudhandledare

hanna.gustafsson@finspang.se

Maria Jarl
Sjuksköterska / Huvudhandledare

maria.jarl@finspang.se