Språk/Language

Om våra webbplatser

finspang.se är Finspångs kommuns officiella webbplats. Här finns information om de tjänster och den service som kommunen erbjuder samt länkar till viktig samhällsservice som bedrivs inom kommunens koncern, till exempel i bolag.

Vårt mål är att du snabbt ska hitta den information du behöver oavsett om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vi arbetar aktivt med att göra webbplatsen bättre. Har du frågor, synpunkter, förslag eller idéer tar vi tacksamt emot dem!

Innehåll på webbplatserna

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för den tekniska plattformen och gemensam information. Respektive verksamhet inom kommunens organisation ansvarar för sin information på webbplatserna. Du hittar oftast kontaktuppgifter på respektive sida.

Om andra organisationer eller myndigheter bättre kan svara på din fråga, länkar vi oftast vidare till deras webbplatser.

Vi skriver bara om det vi ansvarar för!

Viss information som till exempel protokoll, styrdokument och sammanställningar finns som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

Tillgänglighet och tillgänglighetsredogörelse

Webbplatserna finspang.se och bergskagymnasiet.se följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatserna, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Viss information som till exempel protokoll, styrdokument och sammanställningar finns som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga men vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Finspångs kommuns webbplatser och digitala tjänster som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på kommunikation@finspang.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss gärna kommunikation@finspang.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar kommer att beskrivas här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vissa pdf-filer som inte är helt tillgänglighetsanpassade kan förekomma.

Vissa filmer är inte tillgänglighetsanpassade med textning eller syntolkning på grund av att det oskäligt betungande med anpassning

Det innehåll som på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt kommer beskrivas ytterligare på den här sidan.

Oskäligt betungande anpassning

Finspångs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Vissa filmer saknar texter och syntolkning. Det skulle krävas mycket arbete för att åtgärda alla system, texta och syntolka alla filmer vilket vi inte har resurser för.

Personuppgifter på webben

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, en bild men även en ljudupptagning där rösten kan identifieras.

Kakor (cookies) på webbplatsen

På finspang.se används kakor bland annat för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Informationen används för att bättre förstå våra besökare så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen.

I din webbläsare har du möjlighet att begränsa hur kakor lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att kakor ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en kaka eller om kakor inte ska sparas på din dator.

Så rensa historiken i din webbläsare

För att rensa informationen som lagras i din dator om ditt besök på webbplatsen så behöver du ta bort informationen från din webbläsare.

Om du raderar allt kan du inte kan få tillbaka den information du tagit bort, till exempel sparade lösenord på webbplatser du besökt. Vill du bara ta bort viss information kryssar du i de rutor som du vill rensa.

Internet Explorer

  • Klicka på "Verktyg" i menyraden högst upp på sidan.
  • Välj "Ta bort webbhistorik".

Firefox

  • Klicka på "Verktyg".
  • Välj "Rensa ut känsliga data". Här kryssar du i samtliga rutor och väljer "Rensa nu".

Safari

  • Klicka på "Historik".
  • Välj "Rensa historik" om du vill bli av med alla spår efter surfandet.

Google Chrome

  • Klicka på menyikonen uppe till höger.
  • Gå därefter in på "Historik" och välj "Ta bort webbinformation".

RSS / prenumerera på nyheter

Med hjälp av RSS (Really Simple Syndication) kan du prenumerera på bland annat nyheter och driftstörningar som publiceras på webbplatsen. Genom att prenumerera på ett eller flera RSS-flöden får du information direkt i din webbläsare, mobiltelefon eller RSS-läsare.

Lämna synpunkter eller ställ en fråga om våra webbplatser

Jag vill: * (obligatorisk)
Jag vill:
Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör och projektledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång