Arkiverade ritningar

I bygglovsarkivet finns möjlighet att söka efter ritningar och handlingar på cirka 8000 fastigheter i Finspångs kommun.

Här förvaras konstruktions-, arkitekt- och ventilationsritningar men även handlingar rörande bygglov och bygganmälan.

I dag finns merparten av handlingarna tillgängliga digitalt vilket ökar sökbarheten och gör det enklare och snabbare att ta fram kopior. Undan för undan kommer också de gamla mikrofilmerna att digitaliseras för att på sikt få ett helt digitalt arkiv.

Har du frågor om bygglovsarkivet eller vill du ha någon handling som finns där? Kontakta Kansli- och kommunikationsavdelningen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image