Språk/Language

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget, med samma rättigheter som ett biologiskt barn.

När man adopterar kommer barnet nästan alltid från ett annat land och en annan kultur. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption men det är mycket ovanligt.

Ni kan ansöka om adoption om ni är gifta eller sambo, men även du som är ensamstående kan ansöka om adoption. Du/ ni ska vara 18 år, det finns ingen övre årsgräns, utan en personlig bedömmning görs.

Så här går det till

Kontakta familjerätten för ett första informationssamtal. Därefter behöver du genomgå en föräldrautbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov. På föräldrautbildningen kommer du även att få kunskap om hur det är att vara adoptivförälder och hur det är att växa upp som adoptivbarn.

När du har gått föräldrautbildningen och lämnat in ansökan om adoption till familjerätten så inleds en utredning som ska ligga som underlag för socialnämndens beslut om medgivande för adoption.

Utredningen sker genom hembesök och intervjuer. Utredningen omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsa, livsåskådning, utbildning, ekonomi, egna barnerfarenheter och synen på uppfostran.

Har du fått ett medgivande från socialnämnden så kommer utredningen att ligga till grund för de utländska myndigheterna att välja familj till det barn som de är ansvariga för.

När ett barn har adopterats till Sverige så har familjerätten ett uppföljningsansvar. Hur ofta det sker en uppföljning kan variera beroende på vilket land barnet kommer ifrån.

Kontakt

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång