Djur som skapar olägenheter

Bygg- och miljöenheten handlägger ärenden om djur som skapar olägenheter. Exempel på sådana ärenden kan vara hundar som skäller nattetid och katter som förorenar.

Vad är en olägenhet för människors hälsa?

De allra flesta samtal vi får leder inte till någon åtgärd eftersom frågorna inte gäller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken är en olägenhet för människor hälsa en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image