Så används dina skattepengar

I tabellen nedan kan du se hur mycket du betalar i kommunalskatt utifrån din inkomst och hur mycket som går till olika verksamheter.

Om din inkomst är:

150 000

225 000

300 000

Då får kommunen i skatt:

28 904 kr

45 351 kr

61 799 kr

Du betalar bland annat till:

     

Utbildning och barnomsorg

12 596 kr

19 764 kr

26 932 kr

Barnomsorg

3 351 kr

5 258 kr

7 165 kr

Grundskola

6 280 kr

9 854 kr

13 428 kr

Gymnasieskola

2 626 kr

 4 121 kr

5 616 kr

Vuxenutbildning 217 kr 341 kr 464 kr

Musikskola

121 kr

190 kr

464 kr

Social omsorg

12 609 kr

19 784 kr

26 960 kr

Äldreomsorg

7 014 kr

11 006 kr

14 997 kr

Handikappomsorg

2 652 kr

4 162 kr

5 671 kr

Individ- och familjeomsorg

2 943 kr

4 617 kr

6 292 kr

Kultur och fritid

1 382 kr

2 168 kr

2 954 kr

Fritidsanläggningar

878 kr

1 378 kr

1 878 kr

Bidrag till föreningar

229 kr

360 kr

490 kr

Kulturverksamhet

70 kr

110 kr

151 kr

Bibliotek

204 kr

319 kr

435 kr

Övrigt

2 316 kr

3 637 kr

4 952 kr

Gator och vägar

641 kr

1 005 kr

1 370 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

107 kr

168 kr

229 kr

Miljö och brandskydd

846 kr

1 328 kr

1 809 kr

Övrigt

722 kr

1 133 kr

1 544 kr

I den sista rubriken Övrigt ligger politik, myndighetsutövning, turism, marknadsföring, mark och exploatering.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image