Utbildning

Om dina synpunkter eller klagomål gäller det enskilda barnet på förskolan, skolan eller fritidshemmet ska du alltid i första hand vända dig till berörd personal i den aktuella verksamheten. Det gäller alla skolformer. Det kan exempelvis handla om att barnet har svårigheter eller om särskilt stöd, stödundervisning, mobbning och betygsättning.

Viktigt att du pratar med förskolechef eller rektor

Om du inte är nöjd med det eller anser att du inte får rätt hjälp ska du kontakta enhetens förskolechef eller rektor som har det övergripande ansvaret. Det är chefen för verksamheten som ska se till att barn och elever får det stöd de behöver och som tar beslut om olika åtgärder. Det är av stor betydelse att ansvarig chef ges möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa ett uppkommet problem.

Du hittar kontaktuppgifter till våra förskolechefer under rubrikerna Utbildning/Förskolor/Kontakta oss.

Du hittar kontaktuppgifter till våra rektorer i grundskolorna under rubrikerna Utbildning/Grundskolor.

Om du inte får hjälp av förskolechef eller rektor

Om problemet inte blir löst efter kontakt med förskolechef eller rektor kan du använda dig av formuläret eller blanketten här på webbplatsen. Förvaltningen kommer då att hjälpa dig med att utreda ditt klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål inom sektor utbildning

Anmälan till Skolinspektionen

Om du efter att ha gjort ovanstående fortfarande känner att du vill gå vidare med dina synpunkter eller klagomål kan du vända dig till Skolinspektionen. (Obs gäller inte musikskolans verksamhet). Skolinspektionen har bland annat till uppgift att kontrollera om förskolan eller skolan har följt gällande lagstiftning.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med berörd verksamhet eller ta hjälp av ansvarig chef.

På Skolinspektionens webbplats hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image