Boenden

I Finspångs kommun finns särskilt boende och korttidsboende. Det finns också särskilda enheter för personer med demenssjukdom. 

Särskilt boende

Med särskilt boende avses en bostad vid en enhet där det finns personal dygnet runt. På enheterna finns även gemensamma utrymmen som kök och dagrum.

Korttidsboende

På ett korttidsboende ges möjlighet till återhämtning eller rehabilitering. Korttidsboende kan också bli aktuellt för att avlösa anhörigvårdare samt för att utreda om behov av särskilt boende föreligger.

Äldreguiden vägleder dig i valet av äldreomsorg

Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats är öppen för alla som vill jämföra äldreboenden i hela landet eller vården och omsorgen i enskilda kommuner. Finspångs kommuns sex äldreboenden finns med i guiden. Länk till guiden finns till höger på sidan under mer information.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om boende kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan. Biståndshandläggarna har ett gemensamt telefonnummer och telefontider när du kan ringa. Se kontaktinformation till höger på sidan.

Information om hur du ansöker och om hur din ansökan hanteras hittar du under fliken Omsorg och stöd/Äldreomsorg/Ansökan om insatser.

Blanketterna finns på blankettportalen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image