Storängsgårdens äldreboende

Beige byggnad bakom parke med buskar och träd, fotograf Camilla Axelsson.På Storängsgårdens äldreboende finns 73 lägenheter. De boendeformer som erbjuds är särskilt boende, demensboende samt korttidsboende. Vi har husdjur (katt och kaniner) på ett par av avdelningarna och terapihundar besöker regelbundet verksamheten.

Lägenheten

Lägenheten möbleras och inreds av hyresgästen. Verksamheten tillhandahåller höj- och sänkbar säng. Samtliga lägenheter har pentry.

Kontrakten för lägenheterna är andrahandskontrakt. I hyran ingår el och TV-licens.Du ansvarar själv för att teckna hemförsäkring och eventuellt telefonabonnemang.

Lägenheterna för korttidsvistelse är möblerade och har egen TV och telefon.

Gemensamma lokaler

På varje avdelning finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro.

Trygghetslarm

Vi har olika typer av larm, säng-, rörelse-, dörr- och trygghetslarm. Vi utprovar rätt typ av larm utifrån dina behov.

Personal

På Storängsgården arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Det finns personal till din hjälp dygnet runt. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast som besöker Storängsgården varje vecka.

Sjuksköterskor finns tillgängliga dagtid måndag till fredag. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull som personalen kan kontakta vid behov.

Läkare kommer varje vecka för rond. Läkare finns alltid tillgänglig för sjuksköterskorna vid behov av rådgivning.

Det finns två enhetschefer på Storängsgården. En med ansvar för Demensavdelningarna och nattpersonal, den andra ansvarar för avdelningar med särskilt boende, korttidsplatsavdelning samt dagverksamhet.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson, denne har ett särskilt ansvar i förhållande till dig och dina anhöriga. Kontaktpersonen upprättar tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga en genomförandeplan. Genomförandeplanen syftar till att ge en god omsorg och omvårdnad utifrån dina behov och önskemål.

Fotvård/hårvård

På Storängsgården finns hårfrisör och fotvårdsspecialist, vilket du själv bekostar. Personalen är behjälplig med att boka tider.

Dagverksamheten

Storängsgården dagverksamhet riktar sig till dig som bor i ordinärt boende och erbjuder under vardagarna olika aktiviteter.

Varje fredag anordnar dagverksamheten bingo och varannan onsdags kväll pub-afton. Dessa aktiviteter är även öppna för dig som bor på Storängsgården. Övriga dagar anordnar personalen på avdelningarna aktiviteter för dig som bor på Storängsgården, till exempel boccia, herr- och damklubb, bio och samvaro/träning med hund

Frågor/synpunkter

Har du frågor, synpunkter på den omvårdnad du får av oss kan du prata med din kontaktperson eller med ansvarig chef.
Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter skriftligen. Dina tankar och synpunkter är viktiga för att vi ska ha möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. 

Besökstider

Vi har inga bestämda besökstider på Storängsgården, man är alltid välkommen.

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image