Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av din bostad. Bidraget kan lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget kan endast lämnas till åtgärder som gäller din permanenta bostad (inte fritidsbostad). De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning och gäller bostadens fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med vid en flytt. Exempelvis kan det vara:

  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Badrumsanpassning
  • Ramper

Så här söker du bidraget

Fyll i blankett ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” Du hittar den under rubriken Blanketter och e-tjänster högst upp på sidan. Till ansökan måste även ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas. Oftast är det en arbetsterapeut i hemsjukvården som gör hembesök och bedömer om bostaden i första hand kan anpassas med hjälpmedel. Ett intyg från sakkunnig behövs för att visa att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till den funktionsnedsättning du har. Tänk även på att fastighetsägaren måste godkänna att anpassning av bostaden görs.

Handlingar vid ansökan

HandlingarAntal

Anmärkning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1 ex

Ansökningsblankett finns i fliken blanketter överst på sidan.

Intyg från arbetsterapeut

1 ex

 

Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.

1 ex

Om sökanden önskar kan kommunen hjälpa till med att ta in anbud för den sökandes räkning.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickar du in till Finspångs kommun, Myndighetskontoret vård och omsorg, se adress under kontaktinformationen till höger på sidan. Myndighetskontoret beslutar om bidraget och bidraget betalas ut när bostadsanpassningen är färdig.

 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickar du in till Finspångs kommun, Myndighetskontoret Vård och omsorg, se adress under kontaktinformationen till höger på sidan. Myndighetskontoret beslutar om bidraget och bidraget betalas ut när bostadsanpassningen är färdig.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image