Dagverksamhet

I Finspångs kommun finns det dagverksamheter som erbjuder olika aktiviteter och möjlighet till social samvaro. Ett mål med verksamheten är att motverka nedsatt funktionsförmåga så att den enskilda ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende. Ett annat mål med dagverksamhet kan vara att avlösa anhörigvårdare. Det finns både öppen dagverksamhet samt dagverksamhet som är behovsprövad och kräver biståndsbeslut. en kvinna serverar två äldre kvinnor kaffe

Dagverksamheterna är indelade i olika inriktningar:

  • dagverksamhet med demensinriktning (behovsprövad).
  • dagverksamhet med inriktning på social samvaro (öppen).
  • dagverksamhet med inriktning på social samvaro och funktionsuppehållande träning (behovsprövad och i vissa fall öppen).

Den öppna dagverksamheten

Du är välkommen att komma till den dagverksamhet du är intresserad av utan anmälan.

Storängsgården träffpunkt för de finsktalande

Öppen dagverksamhet finns även på finska på Storägsgården på tisdagar.
Läs mer om verksamheten under fliken till vänster.

Ansökan och behovsprövning

Är du intresserad av dagverksamhet kan du ta kontakt med din biståndshandläggare i kommunen för att få mer information, se kontakuppgifterna till höger på sidan.

Innehåll i dagverksamheten

På dagverksamheten träffar du andra med liknande behov av aktivitet och/eller social samvaro. Nedan följer exempel på förekommande innehåll på en dagverksamhet:

  • matlagning, bakning
  • musikunderhållning
  • sittgymnastik
  • läsecirklar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image