Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. Insatserna är tio stycken. De kan du ha rätt till om du ingår i någon av LSS tre personkretsar och har behov av dem.

Mer information om insatserna, hur du ansöker om och överklagar beslut hittar du under rubrikerna till vänster.

Region Östergötland och kommunen ansvarar

Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd har Region Östergötland ansvar för. Kontakt tas med habiliteringen.

De andra nio insatserna utreder kommunens LSS-handläggare behovet av.

Kommunens riktlinjer för LSS-verksamheten

I filen nedan kan du läsa om Finspångs kommuns riktlinjer för avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS.

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS (pdf-fil 203 Kb, öppnas i nytt fönster)

Avgifter vid insatser enligt LSS 2018 (pdf-fil 90 Kb, öppnas i nytt fönster)

Du kan också läsa mer om insatserna på Socialdepartementets sidor på regeringskansliets webbplats. Se länk till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image