Daglig verksamhet

Du som inte arbetar eller studerar och omfattas av personkrets ett eller två enligt LSS, har rätt till daglig verksamhet. Om du har en psykisk ohälsa och vill bryta social isolering kan du söka dagverksamhet enligt socialtjänstlagen. Se gärna informationen under Ölstad.

Insatsen vänder sig framför allt till personer i yrkesverksam ålder. Den har som syfte att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet i Finspångs kommun består av dagcenter, arbetsliknande grupper samt företagsplaceringar ute på en vanlig arbetsplats.

På den dagliga verksamheten arbetar du i egen takt och omfattning utefter din egen förmåga. Du har en eller flera handledare. Vid enskilda placeringar har du kontakt med handledare i daglig verksamhet.

Du ansöker om insatser genom Myndighetskontorets LSS handläggare, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image