Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för frågor som berör personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen har även ansvar för insatser enligt lagen om stöd och insatser till vissa funktionshindrade (LSS) och färdtjänstfrågor.

Reglementen för kommunstyrelsens rådgivande organ och kommittéer pdf-fil 126 Kb, öppnas i nytt fönster)

Ett referens- och remissorgan

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska vara ett referensorgan till den politiska organisationen och ses som en kunskaps- och erfarenhetsresurs.

Rådet ska användas som remissorgan i frågor som berör eller kan komma att beröra personer med funktionsnedsättning.

Protokoll

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image