Skorpans förskola

Skorpans förskola är en I ur och skur-förskola som bedriver verksamhet utifrån friluftsfrämjandets utomhuspedagogik och Lpfö98.

Skogen och naturen används i arbetet med förskolans uppdrag. Barnen får kunskap i matematik, språk och naturvetenskap genom utomhuspedagogiken.
Pedagogerna är medupptäckande och medagerande.

En stor del av verksamheten är Mulle, Knytte, Knopp, Skrinna, Laxe.

Skorpans förskola ligger i Torstorp.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image