Viggestorps förskola

Gult hus med barn som leker i förgrunden (Fotograf: Johnny Johansson)Viggestorp är en Qualis-certifierad förskola som består av fyra avdelningar; Virvelvinden, Cyklonen, Stormen och Orkanen.

Alla avdelningarna är åldersblandade 1-6 år.

Vi utgår från läroplan och arbete utifrån barns delaktighet och inflytande.

Genom detta ges barnen möjlighet att stärka sin identitet och utveckla sina förmågor och tillgångar. Vi arbetar i ett demokratiskt klimat. Vi lockar till aktivitet och lust att lära genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet, intresse och kreativitet.

Barnens utveckling och lärande synliggör vi genom pedagogisk dokumentation. 

Vår förskola har ett mycket bra läge med närhet till skog och natur. Barnen ges möjlighet till spännande utforskande av närmiljön och möjlighet till rörelse och lek i olika miljöer.

Förskolan ligger i anslutning till Viggestorpsskolan, vilket ger förutsättningar för ett naturligt samarbete och kontakt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image